זה לא גברת, זה אדון………….

קבלו תיקון טעות……. לבמבי נולד עגל. לאברם ושרה יש נכד… אוי לבושה. היה חשוך. פדיחות……….

Leave a Reply