Archive for the ‘גיליס מארחים’ Category

שר החקלאות בסיור פרידה

יום רביעי, מרץ 18th, 2009

בשבוע שעבר ארחנו בחוות גיליס את שר החקלאות, שלום שמחון, ואת מנכ"לית משרדו, יעל שאלתיאלי. הביקור היה חלק מסיור פרידה שערך מנכ"ל אמב"ל (ארגון מגדלי הבקר לבשר), חיים דיין, בשטחי המרעה וחוות הבקר בגולן. 

שר החקלאות בחוות גיליס

שר החקלאות בחוות גיליס

השר ופמלייתו, שהגיעו אלינו כחלק מרכזי של הסיור, שמעו הרצאה על זני הבקר והחידושים בתחום הבשר וכמובן התיישבו לאכול.

הגשנו להם את תפריט הטעימות הייחודי שלנו עם תוספת חגיגית (בכל זאת שר החקלאות…) של קרפצ'יו בעסיס רימונים.

הגשם שירד ועליית מפלס המאגרים הוסיפו לאווירה הטובה והחבורה כולה נהנתה מהביקור וסיכמו אותו כהצלחה.